Användning av ProtoxHysan:


Mögeltillväxt

Har det uppstått missfärgning och tillväxt av mögel desinficeras eller tvättas den angripna ytan med ProtoxHysan. Eventuellt kombineras behandlingen med dammsugning, isbortskrapning, mekanisk rengöring, torrdamprengöring eller liknande innan applicering av ProtoxHysan.

I inomhusmiljön bör det alltid strävas efter att en yta som är angripen av mögel ska rengöras till en renlighetsnivå som motsvarar ytor som inte har blivit angripna av mögel.


Användning

ProtoxHysan sprayas på med blom- eller trädgårdsspruta vartefter ytan skrubbas med borste, svamp eller liknande. ProtoxHysan kan också spridas ut med dimstråle om det ska tas bort lukt i svåråtkomliga rum.


Inomhusklimat:

Med ProtoxHysan finns det ingen begränsning på behandlingsområdets storlek eftersom det inte kvarlämnas hälsoskadliga kemiska rester i byggnaden, jämför inomhusklimatrapport.


Metod:

Förberedelser

Mögel kan normalt identifieras genom att det förekommer svartbruna, blågröna och vitaktiga fläckar på den angripna delen av byggnaden. Ofta sitter möglet på den invändiga sidan av tapeten, men den kan också sitta bakom tapeten och även bakom putsen på t. ex. murbruk, betong mm. Om möglet sitter bakom tapeten och eller putsen ska man TA BORT tapeten respektive putsen, INNAN man sätter igång med att rengöra möglet.


Redskap:

 • Blom- eller trädgårdsspruta
 • Skyddshandskar
 • Borste – av typen halvstel nylondiskborst
 • Eventuellt skyddsplast
 • Trasor till torkning av spill
 • Eventuellt andningsskydd
 • ProClean kvalitetskontroll (eventuellt annan test)


Utspädning

ProtoxHysan är ett koncentrat som kan spädas ut efter behov.*
Koncentrerad ProtoxHysan - till särskilt besvärlig missfärgning.
1 del ProtoxHysan + 1 del vatten - svåra angrepp
1 del ProtoxHysan + 2 delar vatten - medelsvåra angrepp
1 del ProtoxHysan + 3 delar vatten - lätta angrepp


Rengöring med ProtoxHysan:

 1. Ytan dammsugs grundligt med dammsugare med pollenfilter (mikrofilter)
 2. En blandning av ProtoxHysan och vatten blandas i en blom- eller trädgårdsspruta.
 3. Den mögelangripna ytan sprayas med ProtoxHysan-blandningen och ytan bearbetas grundligt med en nylonborste tills mögelangreppet har lossnat från ytan. Förbrukning ca. 1/2 liter per m².
 4. Den bearbetade ytan sköljs nu ren med blandningen från blom- eller trädgårdssprutan. På så vis avlägsnas så mycket sporer, partiklar och smuts från ytan som möjligt.
 5. Den "blöta" Hysan-behandlade ytan bör nu stå i upp till 1 dygn och verka samtidigt som restluktämnen vädras (oxideras).
 6. Efter 1 dygns verkningstid kan ytan eventuellt torkas med rent vatten.
 7. Finns det risk för återväxt på grund av pågående fukt i underlaget, kan det efterbehandlas med ProtoxMögel.


Andningsskydd:

Om mögelsaneringsuppgiften är av större omfattning (dvs. området fyller mer än ett par A4 sidor och särskilt om uppgiften omfattar borttagning av mögelangripna material (tapet, gips, och/puts, isolering mm.) finns det risk för att det kan spridas damm och mögelsporer till luften. Det rekommenderas därför att man använder ett andningsskydd - minimum av typen P3. Ett kombinationsandningsskydd av typen A2/B2/P3 skyddar mot att andas in partiklar från möglet och samtidigt också mot inandning av aerosoler från desinfektionsmedlet när man sprayar på ProtoxHysan.


Kvalitetskontroll:

Om du själv vill kontrollera om möglet har avlägsnats kan det göras med ett ProClean test (svabb). ProClean-testen är ett standard protein-test som visar om möglets proteiner har avlägsnats.


Användning av ProClean

ProClean ger en tydlig violett färgreaktion om det finns främmande äggviteämnen (protein) från möglet. Test kan utföras redan 10-15 minuter efter rengöring har gjorts med ProtoxHysan. ProClean- svabben dras ur plasthylsan och ytan (10x10 cm) svabbas –om svabben blir smutsig är rengöringen inte utförd tillräckligt grundligt – rengör igen och repetera svabbning. Svabben sätts tillbaka i hylsan varefter pipetten i toppen bryts och vätskan trycks ned över svabben. Skaka försiktigt. Färgreaktionen ska avläsas efter 5 minuter - men inom 10 minuter. Om området är tillräckligt bra rengjort syns en klar ljusgrön färg. Om området däremot är förorenat blir vätskan violett.

OBS! - det är viktigt att området sköljs/torkas av grundligt så att döda partiklar avlägsnas så mycket som möjligt. Dessa kan inte målas med ProClean.


Luktborttagning

Dålig lukt från mögeltillväxt, bakterietillväxt, döda djur, lik mm. kan avlägsnas genom att blöta ner/rengöra de berörda ytorna eller dimspraya med ProtoxHysan som kombineras med ProtoxAbScent-påsen som hängs upp för att avlägsna restlukt.


Förebygga mögelangrepp

Det är viktigt att ta bort orsaken till mögelangreppet. Om inte orsaken avlägsnas kommer möglet med stor sannolikhet återkomma. Om orsaken inte kan avlägsnas är det möjligt att förebygga nya mögelangrepp med ProtoxMögel som appliceras på den rengjorda ytan med pensel, spray eller liknande.


Rengöring av ventiler

Använt som dimspray är ProtoxHysan särskilt lämplig till att desinficera ventilationssystem eventuellt efter en mekanisk rensning.

Återgå till ProtoxHysan