Om Protox

På Protox är vi specialister på mögelsvamp, svamp, insekter och luktsanering. Kunskapen har vi använt i många år till att utveckla och tillverka medel för professionella användare och konsulter, som arbetar med att förebygga och bekämpa dessa levande organismer som hotar våra byggnader och inomhusmiljöer.
För att dela med oss av kunskapen arbetar vi med att hålla kurser löpande, där vi förmedlar vår erfarenhet av och kunskap om problemen och utmaningarna i byggnader och inomhusmiljöer. Det gör vi för att du ska kunna lösa problemen professionellt med så liten påverkan på miljön, arbetsmiljön och inomhusmiljön som möjligt.
Oavsett om du är arkitekt, ingenjör, hantverkare eller privatperson, arbetare eller konsult, är du därför alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. Vi garanterar att du alltid får sakliga, användbara och förståeliga svar – även om det är något vi inte kan hjälpa dig med.

Vi säljer inte bara produkter – vi erbjuder lösningar 


Vi är ett danskt företag med säte i Kolding, där både vår administration, produktion och försäljning är samlad. Härifrån har vi under många år utvecklat, testat och producerat våra produkter så att de är så skonsamma mot miljön och arbetsmiljön som över huvud taget är möjligt, och vi lever upp till alla danska och internationella krav.
Det vi ofta hör från våra kunder, och som skiljer ut oss från andra, är att de inte bara får en produkt utan även vägledning och stöttning tillsammans med produkten.
För oss är det en avgörande faktor, och det är något vi lägger ner mycket resurser på att se till att du som kund upplever varje gång. 


Vår historia och bakgrund 

Protox grundades 2003 men historien sträcker sig mycket längre än så. 1982 anställdes en ung och nyutbildad biolog vid namn Ole Munck som yrkesforskare hos en av dåtidens viktigaste spelare på träskyddsmarknaden, nämligen GORI. Ole forskade på inomhusklimat och svampangrepp i timmer och murverk. Denna kunskap resulterade i ett par av de fortfarande existerande byggnadsrådgivningsföretagen i Danmark, och till att Ole grundade Protox 2003.

Kännetecknande för Protox var från starten kunskap och seriositet, och med dessa ledord fortsätter företaget även efter att Ole gått i pension och stafettpinnen lämnats över till en ny ägare.