ProtoxKombiAqua 5 L

ProtoxKombiAqua 5 L

Varenummer:
31042

ProtoxKombi Aqua är en allt-i-ett produkt för att bli av med trädnedbrytande svampar, insekter och mögel. Medlet är effektivt mot bland annat husbock, äkta hussvamp och mögelticka.

Produkten är avsedd att skydda träverk i klass 2 och 3 (dvs träverk under taket och exteriört trä som exponeras för fukt). ProtoxKombi Aqua är inte avsedd för trä i markkontakt t.ex. nedgrävda pelare och stolpar.
ProtoxKombi Aqua
* Skyddar trä från angrepp av trädnedbrytande svampar, insekter och mögel.
* Förhindrar framtida angrepp från trädnedbrytande svampar, insekter och mögel.
* Förhindrar spridning av pågående attacker av trädnedbrytande svampar och insekter.
* Kan användas av ALLA - både professionellt och privat.


Testad och godkänd

ProtoxKombi Aqua har samtliga nödvändiga godkännanden i enlighet med dansk och EU-lagstiftning. Produkten är testad och godkänd enligt EN-standarderna EN 152, EN 46 och EN 118 efter åldring och urlakning enligt EN 84 / EN73.

ProtoxKombi Aqua är även godkänt som träskyddsmedel i PT8 av Kemikalieinspektionen med godkännandenummer: 5622.

ProtoxKombi Aqua har MAL 00-1 och innehåller inga lösningsmedel.

Användning

ProtoxKombi Aqua är ett träskyddsmedel mot angrepp av trädnedbrytande svampar (t.ex. äkta hussvamp, pulverskinn och mögelticka), trädnedbrytande insekter (t.ex. borrbaggar och husbockar) och mögel. Produkten är avsedd att skydda träverk i klass 2 och 3 (dvs träverk under taket och exteriört trä som exponeras för fukt). ProtoxKombi Aqua är inte avsedd för trä i markkontakt t.ex. nedgrävda pelare och stolpar.

 
Var använder du ProtoxKombi Aqua?
* Används på nytt och gammalt träverk.
* Kan användas utanför ångspärren t.ex. på fönster, ytterdörrar, beklädnad, staket, carportar och bodar.
* Använd INTE innanför ångspärren (dvs inne i hemmet)
* Används på trä med en temperatur över 5 ° C, en relativ luftfuktighet under 80 % och en träfuktighet under 18 %


Forberedelse

ProtoxKombi Aqua är färdig att användas och skall ej spädas.
Förbrukning är ca. 0,2 liter per m2.
Produkten måste röras om före användning.
Läs alltid säkerhetsdatabladet innan du använder produkten.

Applicering

ProtoxKombi Aqua kan appliceras med pensel eller roller.
Undvik spill på mark eller i vattendrag.
Utför alltid behandlingen på en förstärkt yta eller med överdrag.Etikette 
Pris på 1 
1.649,00  SEK
Antal
Köp